Mendulang Hikmah dari Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an - Buku 1

Mendulang Hikmah dari Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an – Buku 1

Penulis : Al Ustadz Idral Harits Abrar Thalib
Penerbit : Pustaka Al-Haura
Ukuran : 16 cm x 24,5 cm
Isi : 390 halaman
Harga Resmi (HET) : Rp 72.000,-


Kisah sejarah adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Apalagi kisah-kisah yang tertuang di dalam Al-Quran. Sungguh keberadaannya (kisah Al-Qur’an) sangatlah memberikan faedah berharga bagi umat manusia.

Beragam hikmah dapat dipetik dari alur kisahnya yang mengalir dengan sarat makna. Ibrah dan berbagai pelajaran yang terkandung di dalamnya dengan izin Allah subhanahu wa ta’ala mampu menggugah jiwa yang terlena, mampu melecut semangat yang melemah keberadaannya. Mampu membangkitkan semangat meniti jalan orang-orang yang berjaya dengan kemurnian dan takwa. Sebagai peringatan agar berhati-hati dan menjauhi berbagai perangai yang mengundang kemurkaan Allah Yang Maha Perkasa. Dan beragam faedah, hikmah dan pelajaran lain yang insya Allah akan Anda temukan ketika membaca dan menelaahnya.

Harapan kami, semoga dengan hadirnya buku ini, Allah subhanahu wa ta’ala memberikan taufik dan kemudahan kepada para pembaca, sehingga dapat memetik faedah, mendulang hikmah dan meraup ibrah yang terkandung dalam setiap kisah yang dipaparkan dalam buku ini. Saran dan nasehat sangat dinanti untuk lebih menyempurnakan kisah-kisah Qurani yang disajikan dalam buku ini.

Leave A Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cart
Your cart is currently empty.